Live Matches
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlights
Football
Final Score
1
X
2
Total
Under
O/U
Over
Both Teams To Score
GG
GG&3+
GG&4+
0395
13:00
15.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Hungary
Switzerland
3.58
3.23
2.19
1.56
2.50
2.50
2.15
3.00
5.55
0660
16:00
15.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Spain
Croatia
1.94
3.43
4.17
1.76
2.50
2.11
1.93
2.55
4.25
0743
19:00
15.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Italy
Albania
1.36
4.87
9.30
1.91
2.50
1.94
2.37
3.00
4.60
4075
13:00
16.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Poland
Netherlands
5.97
3.98
1.59
1.82
2.50
2.00
2.08
2.70
4.30
0779
16:00
16.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Slovenia
Denmark
4.97
3.48
1.79
1.68
2.50
2.20
2.08
2.80
4.75
0344
19:00
16.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Serbia
England
7.96
4.17
1.49
1.91
2.50
1.90
2.10
2.70
4.15
1996
13:00
17.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Romania
Ukraine
3.93
3.48
1.99
1.68
2.50
2.20
2.01
2.70
4.60
0816
16:00
17.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Belgium
Slovakia
1.49
4.37
6.76
2.04
2.50
1.79
1.97
2.44
3.65
0809
19:00
17.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Austria
France
5.97
4.17
1.56
2.13
2.50
1.72
1.83
2.25
3.30
4221
16:00
18.06.
EURO 2024 - EURO 2024
Turkey
Georgia
1.79
3.53
4.87
1.68
2.50
2.20
2.09
2.80
4.75
Back To Top